Foglalás
Bezár

Kastély Kamaraszínház Mikszáth Kálmán: A fekete kakas

2023. február 25., 18:00 Budapest Ingyenes!
Kastély Kamaraszínház Mikszáth Kálmán: A fekete kakas
Fabók Mancsi bábszínháza felnőtteknek
Az irodalomtörténészek egyöntetű méltatása
szerint Mikszáth Kálmán egyik legművészibb
alkotása A fekete kakas, mégis rejtélyes okok-
ból hangsúlytalan darabja maradt a mikszáthi
életműnek. Ezért is lehetséges, hogy csupán
most látható először színpadon. A „nagy pa-
lóc mesemondó” utánozhatatlan humorával
elénk tárt misztikus történet, Kupolyi figuráján
keresztül élesen rávilágít, hogy mennyire meg-
döbbentő is az a hétköznapi életben, ha vala-
ki a templomban hirdetett erkölcsi értékrend
szerint élni és cselekedni képes. Őrültség-e
önpusztító módon akár teljes magunkat is oda-
adnunk, ha a másiknak szüksége van rá? Mik-
száth az esendő emberi lelket mélyen ismerő
játékmester módjára, szenvedélyes szeretettel
köti össze hőseit. A helyzeteket pedig úgy ala-
kítja, hogy e mélyben sűrűsödő „szeretet-erő”,
a legkülönbözőbb emberi megnyilvánulások-
ban törhessen, elemi erővel felszínre. Az ősbe-
mutató egyszemélyes bábjátékban fogalmazó-
dik meg, ahol bábos és az általa mozgatott báb
lép egymással kapcsolatba. Ebben a színpadi
világban szemmel láthatóan is elmosódnak
az egyébként láthatatlanul, lélekben összekö-
tött szereplők testi határvonalai. Előadásunkat
90 percben felnőtt és serdülő közönségünknek
ajánljuk.
Google Naptárhoz adás

Kapcsolódó ajánlataink az esemény időpontjában